Uudised

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel. Tugiteenustele saamiseks on võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või otse teenuseosutaja poole.

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab. Peretoe teenust pakutakse alates 2022. aastast kahel viisil:

  • Pere kohanemise toetamiseks – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust, teenusega võib alustada 1 kuu enne lapse perre tulekut. Teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib. 
  • Vajaduspõhiseks pere toetamiseks – vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui 1 aasta. Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse vaid kohaliku omvalitsuse suunamise alusel. Vajaduspõhise peretoe teenuse eesmärgid tulenevad KOV suunamisest ning lepitakse kokku peretoe teenuse kokkuleppes.

Psühholoogiline nõustamine

aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.

Mentorlus

on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad igas maakonnas, vajadusel ka veebipõhiselt.

Telefoni- ja internetinõustamine

Telefoni- ja internetinõustamisel saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamie, eestkoste, lapsendamine).

  • Telefoninõustamine toimub E-R kl 10.00-17.00 telefoninumbril 655 1666
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

Telefonile ja e-posti aadressile vastavad Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatorid.

Alates 2022. aastast ei ole teenuseosutajatel piirkondlikku jaotust, vaid pere saab endale sobiva teenusepakkuja valida Sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerite seast.

Teenuseid osutavad kuni 31.12.2022: