Esileht

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) on asenduskodu töötajate poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, kes tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ning mille eesmärgiks on kaasa aidata asenduskodu laste ja noorte integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust.


Liitu uudiskirjaga

Registreerige end meililisti, misjärel saadame Teile infot Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu tegevustest ja sündmustest. Liitumiseks sisesta lahtrisse oma e-maili aadress.

Soovid saada EATL liikmeks?

> Täida avaldus internetis <

Liikmemaks

     * kasulikud www lehed  *   mõisted * kasulikku lugemist *

Mida me teeme

  • Koolitused, seminarid noortele: Sageli on noortel, eriti mitmeid hülgamisi kogenud ning palju traumasid üle elanud noortel, madal enesehinnang, nad ei usu endasse. Nad kardavad elu muutusi ning end proovile panna, eriti on hirm ebaõnnestumise ees. Koolituste eesmärk on näidata noortele, et ka läbikukkumisse saab suhtuda kui kogemusse, millest õppida ning tegelikult on just tihtipeale rasked ning keerulised kogemused ja elusituatsioonid need, mis meile kõige rohkem õpetavad. Õpetame noortele kuidas on võimalik iseennast motiveerida ja inspireerida, et  hoida positiivset eluhoiakut (ellusuhtumist) ja mitte tunda end ohvrina…
  • Koolitused, seminarid töötajaile: Läbi koolituste ja seminaride parendame kasvatusala töötajate omavahelist koostööd, töötingimusi ning kasvatusala töötajate ettevalmistust ja täiendkoolitusi, mille kaudu luuakse paremad eeldused asenduskodus kasvanud noorte paremaks toimetulekuks hilisemas iseseisvas elus.
  • Tugiisikuteenus “Noorelt Noorele.” Tugiisikuteenus on mõeldud noortele:
    • kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored).
    • -kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud
    • noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

Liit juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, teistest riigi õigusaktidest ja oma põhikirjast, Eesti Kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Asenduskodu – kuigi rahvasuus on kasutusel veel lastekodu nimi, on ametlik termin aastast 2007 asenduskodu.