Opening Doors

Euroopa 2013 – 2014 kampaania “Avame ukse tulevikku Euroopa lastele”

6.juunil toimus Euroopa Parlamendis kampaania “Avame ukse tulevikku Euroopa lastele” avaüritus, mille keskmes on laste asutustesse hoolekandele paigutamise lõpetamine Euroopas.

Laste hoolekande reformide juhtivad eksperdid kohtusid Brüsselis Euroopa Parlamendis, et kutsuda Euroopa Liitu üles lõpetama laste institutsioonides hooldamist Euroopas lõplikult ja kõikide jaoks.

Üle Euroopa on sadu tuhandeid lapsi, kes kasvavad üles hoolekandeasutustes. Tagajärjed on laastavad nii lastele, nende peredele ja lõppkokkuvõttes kogu ühiskonnale tervikuna.

Selline olukord kestab veel hoolimata kaalukatele tõendusmaterjalidele, mis näitavad, et armastav perekeskkond on lapse arengule kriitilise tähtsusega ja et perepõhine hoolekanne on lastele pikemas perspektiivis efektiivsem kui hooldusasutuses.

Enamik lapsi, kes kasvavad üles institutsioonides, on madalama haridustasemega ja kannatavad raskete füüsilise, tunnetusliku ja emotsionaalse arengu häirete all. Paljud neist lastest langevad inimkaubanduse, ärakasutamise, töötuse, kodutuse ja depressiooni ohvriks peale asendushoolduselt lahkumist. Tõeline tragöödia on see, et suur osa neist lastest ei ole orvud vaid on eraldatud nende perekondadest vaesuse või muude välditavate põhjuste tõttu.

Avaüritusel, mille korraldajaks oli Euroopa Parlamendi liige Mairead McGuinness, avasid Eurochild ja Hope&Homes for Children kampaania “Avame ukse tulevikku Euroopa lastele” – mis on aktiivne EL tasandil ja 12 Euroopa riigis. Selle raames kutsutakse EL riikide valitsusi üles seadma esikohale ülemineku institutsionaalselt perepõhisele hooldusele – protsessi, mida tuntakse ka deinstitutsionaliseerimise (DI) nime all.

“Üleminek institutsionaalselt perepõhisele asendushooldusele on lõpuks saanud koha EL tegevuskavas. Nüüd peame tagama, et liikmesriikide valitsused tegutsevad selles suunas, et muuta sadade tuhandete laste elu kogu Euroopas “, deklareeris pr McGuinness.
Euroopa Komisjon on hiljuti tunnistanud vajadust investeerida üleminekusse institutsionaalselt kogukondlikule hooldusele, mis on tuntud ka deinstitutsionaliseerimisprotsessina. Selle aasta soovituses “Investeerimine lastesse ja murrame ebavõrdsuse tsükli” kutsub Komisjon selgesõnaliselt liikmesriike üles “lõpetama hoolekandeasutuste laiendamise vanemliku hoolitsuseta lastele ning edendama kvaliteeti, kogukondliku hoolduse ja hooldusperede süsteemi, kus laste häälele tähelepanu pööratakse”.

“Asutusepõhine hooldus kahjustab lapse normaalset arengut, on vastuolus lapse õigustega ja on maksumaksja raha raiskamine. Tegelemine tagajärgedega on palju vähem tasuv pikemas perspektiivis kui perekonna lagunemise takistamine ning kõrge kvaliteediga alternatiivhoolduse tagamine lastele, kes ei saa olla hooldatud nende bioloogiliste vanemate poolt, “ütles Dr Delia Pop, Hope&Homes for Chidren programmi direktor.
Kampaania juhtide Eurochild’i ja Hope&Homes for Children sõnul on institutsionaalse hoolduse lõpetamine Euroopas võimalik ja käeulatuses – ning see paneb laste huvid taas Euroopa lastekaitsesüsteemide keskmesse.

“Sõltuvus hoolekandeasutustest peab lõppema. Jätkuv tegevus institutsionaalse hoolduse likvideerimisel vabastab ressursse, et luua jätkusuutlikke ennetus- ja kogukondlikke teenuseid, samuti arendada kvaliteetset peresisest alternatiivhooldust, “ütles Jana Hainsworth, Eurochild peasekretär.

Eestis on 2013-2014 kampaaniaga “Avame ukse tulevikku Euroopa lastele” liitunud Igale Lapsele Pere, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL), SOS Lasteküla Eesti Ühing, Lapse Huvikaitse Koda ja Lastekaitse Liit.

vaata ka: http://www.openingdoors.eu/