EATL

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

2009. aastal loodud Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu (EATL) eesmärgiks on koondada kasvatusala töötad ning neid inimesi, kes soovivad kaasa rääkida lastekodudes ehk asenduskodudes* kasvavate laste heaolu, elukvaliteedi parandamise ja nende iseseisvas elus toimetuleku võime suurendamises ning et ennetada laste ja noorte sattumist lastekodudesse. EATL on mittetulundusühing ja tegutsed avalikes huvides. Meid Eestlasi on nii vähe, et meie kõigi huvi peab olema see, et täna teenusel olevad lapsed ja noored tuleksid iseseisvas elus toime, ega oleksid järgmised toimetulekutoetuse saajad. Lisaks sellele on äärmiselt oluline, et inimesed märkaksid ning tegutseksid, et tugevdada perekondi, kes on hädas ja vajavad abi ning tuge, et iga laps saaks kasvada turvaliselt omas kodus, oma bioloogiliste vanemate juures.

Eestis elab umbes 1200 last asenduskodudes. Oleme olnud iseseisevad juba üle 20 aasta, aga lastekodude, uuema nimetusega asenduskodude, töötamise põhimõte ei ole sisuliselt Nõukogude-aegse süsteemiga võrreldes oluliselt muutunud.

Vaatamata, sellele et riik panustab süsteemi ümberkorraldustele ei ole tehtud muudatused nii kiiresti veel oodatavat tulu toonud. EATL on partneriks Eesti Riigile, et abistada ja kiirendada protsesse, mis aitavad asendushooldusel viibival ja seal elanud noorel paremini iseseisvas elus hakkama saada, aga ka ennetada laste perekonnast eemaldamist.

Inimestega töötamine on sageli emotsionaalselt kurnav, eriti töötamine vaimse, füüsilise või liitpuudega või erivajadusega laste ja noortega, kes on oma varase negatiivse elukogemuse tõttu ka väga palju kannatanud. Varane hüljatus, lapse hooletusse jätmine ja muu väärkohtlemise tagajärjed avalduvad igapäevaselt laste ja noorte käitumises. Asenduskodu kasvatusala töötaja peab olema  isik kes annab sellise elukogemusega lapsele tagasi turvalisuse ja emotsionaalse stabiilsuse, õpetab ta jälle endast lugu pidama, uskuma oma võimetesse ja elus toime tulema.  See protsess on väga vaevarikas ja sageli ei ole tulemused kohe kiiresti märgatavad. Seetõttu ongi vaja, et laste ja noortega töötavad inimesed oleksid hästi koolitatud, neid on vaja  igati toetada, innustada ja tunnustada, et vältida selles valdkonnas töötavate inimeste võimalikku läbipõlemist.

Oluline on, et hoolivad inimesed ühendaksid jõud, et aidata neid, kes on oma vanuse, sotsiaalse olukorra või võimete poolest nõrgemas positsioonis. Meie eesmärk on tuua välja asenduskodude laste tegelik potentsiaal, süstida neisse enesekindlust, parandada nende motivatsiooni ning näidata neile, et nad ei ole üksi.

Mida me teeme:

  • Tugiisikuteenus vanemliku hoolitsuseta noortele: Teenus on suunatud asendushoolduselt (kasuperest ja lastekodust) ellu astuvale noorele ning selle eesmärgiks on aidata noorte iseseisvuda, toetada ja arendada nende oskusi igapäevaeluga toimetulekul ja sotsiaalseid oskusi ning toetada seeläbi noorte sujuvamat sisenemist tööturule.
  • Koolitused, seminarid noortele: Sageli on noortel, eriti mitmeid hülgamisi kogenud ning palju traumasid üle elanud noortel, madal enesehinnang, nad ei usu endasse. Nad kardavad elu muutusi ning end proovile panna, eriti on hirm ebaõnnestumise ees. Koolituste eesmärk on näidata noortele, et ka läbikukkumisse saab suhtuda kui kogemusse, millest õppida ning tegelikult on just tihtipeale rasked ning keerulised kogemused ja elusituatsioonid need, mis meile kõige rohkem õpetavad. Õpetame noortele kuidas on võimalik iseennast motiveerida ja inspireerida, et  hoida positiivset eluhoiakut (ellusuhtumist) ja mitte tunda end ohvrina…
  • Koolitused, seminarid töötajaile: Läbi koolituste ja seminaride parendame kasvatusala töötajate omavahelist koostööd, töötingimusi ning kasvatusala töötajate ettevalmistust ja täiendkoolitusi, mille kaudu luuakse paremad eeldused asenduskodus kasvanud noorte paremaks toimetulekuks hilisemas iseseisvas elus.

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ei ole kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing ega poliitiline ühendus.

 

EATL-i Koostööpartnerid ja toetajad:

Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus, Valga Kasuperede Ühing, MTÜ Igale Lapsele Pere, Eda Mölder, Eesti Grupianalüüsi Selts, SA Dharma, Swedbank, Heateo SA, Sotsiaalministeerium, TALLINK, Swissôtel, Eesti Koolituskeskus, MTÜ Tere Sõber, MTÜ Omapere, Noorte Enesearengukeskus, mitmed psühholoogid ja koolitajad, Hasartmängumaksu Nõukogu, Arikano Koolitus, Aaretesaar.ee, jpt.