Uudised

Lastega ja lastele ootab kandidaate

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele”

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil (tutvuge ka tunnustusauhinna statuudiga).

Kandidaate tunnustusauhinnale võib esitada igaüks, selleks tuleb täita TAOTLUS. 2021. aasta tunnustusauhinnale saab kandidaate esitada kuni 8. aprillini 2021.

Auhinda annavad välja:

Kontaktisik meediaküsimustes: Janar Filippov, kommunikatsioonijuht, janar.filippov@oiguskantsler.ee, 693 8423.

Kontaktisik korralduslikes küsimustes: Kertti Pilvik, välissuhete ja arendusjuht, kertti.pilvik@oiguskantsler.ee, 693 8434.