Uudised

Asenduskodude noored saavad veebinõustamist

 

küsimustele_vastab_Meelis Kukk

Seoses eriolukorra kehtestamisega ja vajadusega toetada asenduskodudes kasvavaid noori  kriisi- ja eriolukorras toimetulekul alustab Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu meeskond otseülekandeid – noorte veebinõustamisi Facebooki keskkonnas.

Noortega kontaktide hoidmiseks ja info jagamiseks (koolitused, teadlikkuse tõstmine jms), lõi Eesti Asenduskodu Töötajate Liit 2013 aastal Facebookis grupi, kuhu on tänaseks koondunud 150 noort asenduskodust,  eestkoste- ja hooldusperest, samuti on selles grupis  tänaseks juba asenduskodust elluastunud noori.

Liidu vabatahtlikud on Liidu meeskond Meelis Kukk, Marina Sepp, Anne Pihelgas, Merlin Kaljuvee, Eve Reinväli ning superviisor Marika Aus.

Kui tunned huvi nõustamise või veebiülekannete kohta kirjuta: info@eatl.ee või helista 56 909 770, meid leiad ka FB: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit on asenduskodu töötajate poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, mis tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest . Liidu eesmärgiks on kaasa aidata asenduskodude laste ja noorte integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamine, et nad võiksid saada osa täisväärtusikust elust.