Uudised

Lastekaitsepäeval jagati „Lastega ja lastele“ tunnustusauhindu

Processed with MOLDIV
fotod by Meelis Kukk

Lastekaitsepäeva pidulikul tähistamisel Vabariigi Presidendi roosiaias anti üle tunnustusauhinnad „Lastega ja lastele“. Õiguskantsler Ülle Madise: „Enamik lapsi elab Eestis armastavas kodus ja neil on iga päev, kelle ja mille üle rõõmustada. Paraku on palju neidki, kelle mure või kasvuraskus nõuab erilist tuge. Õpetajad, tugispetsialistid, lastearstid ja psühholoogid, treenerid, asenduskodud, lastekaitsjad, kõik kaasteelised, kes lapsi ja vanemaid toetavad, teevad hindamatut tööd. Täna saame mitmeid neist kangelastest eriliselt tänada.“

Kuuendat korda toimunud sündmusel „Lastega ja lastele“ andis laureaatidele tunnustusauhinnad üle Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise.

Tunnustusauhinna „Lapse suur tegu“  pälvisid tänavu  Sander ja Sigrid Salundo. Sander oli väike vapper poiss, kes Saksamaal vähiravil olles sai endale vaprusekee. Iga läbitud raviprotseduuri eest lisandus keesse üks helmes. Iga helmes rääkis loo Sandri võitlusest, vaprusest ja lootusest. Kuna Sandrile andis kee jõudu ja oli toeks, tekkis tal mõte, et ka Eestis võiksid vähihaiged lapsed koguda vaprusekeesse kokku oma loo. Sandri teekond lõppes 8-aastaselt, kuid tema mõttest alguse saanud vaprusehelmeste valmistamise traditsioon on nüüdseks levinud üle Eesti.

 • Sandri õde Sigrid on olnud üks nendest, kes oma venna mõtet on aidanud ellu viia. Tänu Sigridile ja tema perele valmistatakse vähihaigetele lastele vaprusehelmeid paljudes peredes, lasteaedades, koolides ja töökohtadel. Vaprusehelmed on toeks kõigile neile lastele, kes peavad päevast päeva vaprat võitlust selle raske haigusega.
 • Sigrid ja tema pere hoolitsevad selle eest, et kõik need armastusega tehtud omanäolised helmed jõuaksid lasteni ja rõõmustaksid neid väikesi vapraid inimesi. Sigrid on ka see, kes Tallinna Lastehaiglas koos lapse perega lükib keele lapse teekonna raske haigusega, helmes helme haaval. Märgakem üksteist ja märgakem ilusaid hetki, ehk nagu ütles Sander: „Kui täna on hästi, siis ongi hästi!“

Muutuste looja auhinna pälvis Mari-Liis Mänd, kes on üks lasteabitelefoni (116111) loojatest. Kolleegide sõnul on Mari-Liis nagu Hunt Kriimsilm, kellel oli üheksa ametit. Ta nõustab abivajajaid ning hoolitseb selle eest, et lasteabitelefon oleks töökindel. Mari-Liis seisab hea ka selle eest, et lasteabitelefoni teenus käiks ajaga kaasas ning lapsed saaksid nõu ja abi küsida nii telefonitsi kui ka veebivestluse teel.

 • Tänu Mari-Liisi ja tema kolleegide igapäevasele tööle on kümne aasta jooksul saanud tuge ja abi tuhanded lapsed. On kümneid lapsi, kelle elule on Mari-Liis aidanud taas mõtte anda. Võib liialdamata öelda, et Mari-Liis on olnud mõnegi lapse elupäästja.

Elutööpreemia sai Ene Tomberg, kes on olnud aastakümneid aktiivne ja väsimatu laste huvide eest seisja. Laste tervist ja heaolu on ta pidanud oma südameasjaks nii lastearstina kui ka linnaametnikuna töötades ning paljusid muid kohustusi täites. Ta on üks Eesti lastekaitseliikumise algatajatest ja Eesti Lastekaitse Liidu asutajatest.

 • Ene on aidanud vajalikul hetkel pöörata tähelepanu olulistele probleemidele – rõhutanud laste vaimse tervise toetamise vajadust ning algatanud ettevõtmisi noorte sõltuvusprobleemide vähendamiseks.  Ta on palju teinud ka lastevastase vägivalla vähendamiseks, olles mitmete kampaaniate ja ennetusprojektide algataja. „See on armastuse ja südamega tehtud elutöö,“ ütlevad Ene kaasteelised.

Laste ja noorte tunnustuse pälvis Inge Ojala, kes on aastakümneid aidanud abi vajavaid ja vanemliku hooleta jäänud lapsi. Ta on aidanud leida mitmele koduta jäänud lapsele turvalise ja toetava perekonna. Need lapsed on tänu temale kasvanud tublideks ja oma eluga hästi hakkama saavateks täiskasvanuteks.

 • Inge olnud mitmele vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsele hooldusvanem ja eestkostja. Lisaks nõustab ja toetab ta teisi hooldusperesid ning on kirjutanud oma tööst mitu raamatut.
 • Laste- ja noortežürii liikmed on Inge kohta öelnud nii: „Missugune rõõm ja heameel on tänaval istuval lapsel, kui tema juurde tuleb hooliv ja armastav inimene ja kannab tema eest hoolt – tean seda oma isiklikust kogemusest, istudes väiksena tänava äärekivil.“
 • „Inge on suure südamega inimene, kes pakub hoolt ja armastust tänavalastele ning on avanud neile ka oma koduukse. Teistest hoolivaid, neid märkavaid ja aitavaid inimesi võiks olla rohkem!“
 • „Ma olin hämmingus, kuidas üks inimene pühendab kogu oma elu lastele, kellel puudub päris oma kodu. See, et ta on avanud enda pere mitmele lapsele, kes tänu Ingele endale vanemad said. Kuidas ta töötab igapäevaselt selle nimel, et ükski noor ei peaks Eestis elama tänaval või tundma ennast üksikuna. Ma loodan, et ta on eeskujuks paljudele teistele Eesti kodanikele. Tänu talle on Eesti lastel ja noortel parem elu. Aitäh sulle!“

Ühe eripreemiatest pälvis kohtutäitur Risto Sepp. Kohtutäituri töö ei ole lihtne – tal tuleb täita kohtuotsuseid, mida inimesed vabatahtlikult täita ei taha. Eriti keeruline on olukord nende kohtuotsustega, mis määravad kindlaks lapse suhtlemise lahus elava vanemaga. Kohtuvaidluste korral on vanemate suhted tihti väga pingelised ja üks lapsevanem ei toeta lapse suhtlemist teise vanemaga. Sellises olukorras üksnes formaalse lähenemisega tulemust ei saavuta.

 • Risto Sepp on suure missioonitundega kohtutäitur, kes on aastaid panustanud palju aega ja energiat, et nendes keerulistes olukordades leida laste jaoks parim lahendus. Tihti peab ta mängu panema kõik oma läbirääkimis- ja veenmisoskused, et vanemad asuksid kohtuotsust täitma ja seaksid esikohale lapse vajadused. Lisaks leiab Risto Sepp alati võimaluse osaleda lastega seotud kohtulahendite täitmist puudutavatel aruteludel ning annab omapoolseid praktilisi soovitusi, kuidas menetlused laste jaoks kergemaks muuta.

Teise eripreemia pälvis abiprokurör Elle Karm. Kriminaalmenetluses osalemine on hirmutav kogemus igale lapsele, sõltumata sellest, kas laps on kuriteo ohver, tunnistaja või kahtlustatav. Menetluses osalevate täiskasvanute ülesanne on teha see protsess lapse jaoks nii talutavaks kui võimalik.

 • Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Elle Karm on olnud Virumaal kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks muutmisel teerajaja. Elle seab iga kriminaalasja lahendamisel esikohale just lapse huvid. Ta peab laste huve hoolega silmas kõigi perevägivalla juhtumite lahendamisel. Väga raskes ja emotsionaalses valdkonnas suudab Elle jääda positiivseks ning leida igale lapsele hea sõna.
 • Ka sel juhul, kui mõni laps on midagi keelatut teinud, keskendub Elle lapse käitumise põhjustele, mitte iga hinna eest karistamisele. Ta püüab alati leida parima mooduse, kuidas mõjutada lapse käitumist nii, et ta edaspidi enam seadust ei rikuks.
 • Elle eestvedamisel on Virumaal oluliselt paranenud last toetavate spetsialistide koostöö. Elle on kolleegide seas hinnatud spetsialist ja eeskuju. Oma teadmisi jagades aitab ta muuta kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks kõikjal Eestis.

Tunnustusauhinda „Lastega ja lastele“ annavad välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni ja asutust: Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Õiguskantsleri Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei.