MTÜ MORENO

Panus valdkonda MTÜ Moreno Keskus
Panus valdkonda MTÜ Moreno Keskus

KULDNE KARTUL 2018   –  Valdkonda panustaja MTÜ MORENO

Nad on toetanud asenduskodude juhte ja personali läbi järjepidevate individuaal- ja rühmasupervisioonide ning koolituste. Neist on saanud asenduskodudele usaldusväärsed partnerid- nad on aidanud töötajatel lahendusi leida keerulistes töösituatsioonides, tulla toime muutustega asendushoolduses, nad on aidanud arendada meeskonnatööd ja liidriks olemise oskusi,  mis on parendanud teenuse kvaliteeti ja ennetanud töötajate läbipõlemist. Nad on tutvustanud supervisiooni, kui olulise aitajatööd toetava nõustamisvormi võimalusi ja pannud seeläbi aluse uuele kultuurile asendushoolduses.

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldas 5. aastat järjest Kuldse Kartuli galat, mis toimus 06.11.2018 algusega kell 19.00 Tallinnas Filmimuuseumis. Ürituse eesmärgiks on tunnustada asendushoolduse valdkonna parimaid.

Fotod: Arbo Rae ja Kaido Kabral