Kuldse Kartuli Gala kandidaatide esitamise juhend

Kuldse Kartuli Gala 2023

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) korraldab 10. korda tunnustussündmuse Kuldse Kartuli Gala, mis toimub Tallinnas, 20. novembril 2021 Tallinnas kinos Sõprus ja millega tähistatakse organisatsiooni 14. sünnipäeva.

Eesmärk: Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele asenduskodude töötajaid ja asendushooldusesse panustajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud asendushooldusel olevate laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud asenduskodu, piirkonna ja Eesti elu.

Miks Kuldne Kartul? Kartul on miski, mis on läbi aegade olnud tähtis kõhutäide Eesti  inimesele. Samas ei ole ta aga väga hinnatud ega ka prestiižikas toiduaine. Sarnaselt on asenduskodude (ehk lastekodude) töötajad väga olulised inimesed meie lastele, nende amet on väga nõudlik ja keeruline, aga ühiskonnas mitte väga kõrgelt hinnatud ja tunnustatud. Kasvatajad panustavad igapäevaselt, et anda hooleta jäänud Eesti riigi lastele ja noortele tagasi turvalisus ja emotsionaalne stabiilsus, püüdes õpetada neid jälle endast lugu pidama, uskuma oma võimetesse ja elus toime tulema. See protsess on väga vaevarikas ja sageli ei ole tulemused kohe kiiresti märgatavad. Seetõttu on vaja, et meie laste ja noortega töötavad inimesed oleksid hästi koolitatud. Neid on vaja igati toetada, innustada ja tunnustada.

Kandidaatide esitamine: Kandidaate võivad konkursile esitada eraisikud, mittetulundusühingud, ettevõtted, organisatsioonid ja  kohalikud omavalitsused. Eraisik ei saa esitada ennast kandidaadiks.

Kandidaadid esitatakse konkursi väljakuulutamisel toodud tähtajaks järgnevalt:

 • elektrooniliselt aadressile www.eatl.ee/kuldnekartul või e-posti aadressile info@eatl.ee märksõnaga “Kuldne Kartul”;
 • kirjalikult Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu nimele aadressil Lastekodu 6a, Tallinn.

Arvesse lähevad ainult esitamise vormi abil üles seatud kandidaadid. Korraldajal on vajadusel õigus küsida kandidaadi kohta täiendavat informatsiooni.

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

 • esitaja andmed (nimi, telefon või e-posti aadress);
 • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
 • põhjendus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse sellesse kategooriasse. Põhjenduseta kandidaat ei lähe parimate valimisel arvesse;
 • esitada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid võtab vastu ja registreerib Eesti Asenduskodu Töötajate Liit.

Auhinnaga Kuldne Kartul tunnustatakse vähemalt 2 aastat töötanud asenduskodu töötajat, vastavas valdkonnas tegutsenud inimest, seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on 2020. – 2023. aastal silma paistnud asendushoolduse või mõne selle vormi edendamisega.

Valiku alused

Isiku puhul:

 • panustamise ajaline kestvus;
 • tegevuse või panuse mõju ühiskonnale, organisatsioonile või antud valdkonnale;
 • isik tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega ning on hinnatud töötaja asenduskodus, KOV-is või hinnatud isik valdkonnas.

Organisatsiooni puhul:

 • organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
 • koostöö teiste ühenduste ja omavalitsusega;
 • aasta jooksul tegutsemisest tulnud lisaväärtus valdkonnale.

Tunnustamine ja auhinnad

Esitatud kandidaadid vaatab läbi komisjon ja otsustab tunnustatavad igas kategoorias.

Isiku(d) või organisatsiooni(d) valitakse välja vastavalt esitatud kandidaatite seast.

 • Asendushoolduse valdkonna töötaja(te) laureaadi(d) valib välja komisjon, mis koosneb korraldaja juhatuse liikmetest, üksuste esindajaist ja valdkonna esindajaist.
 • Valdkonna panustaja(te) tiitli(te) laureaadi(d) valib välja komisjon, mis koosneb EATL-i juhatuse liikmetest ja üksuste esindajaist.

Korraldajatel on õigus iga-aastaselt kategooriaid muuta.

Konkursi korraldajatel on komisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda, tõsta kandidaate kategooriate vahel  või auhinnad ümber jagada.

Organisatsioone ja isikuid, kellele on tunnustus omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Laureaate tunnustatakse 20. novembril toimuval Kuldse Kartuli  galal meenega.

Konkursi korraldajaks on Eesti Asenduskodu Töötajate Liit.

Uuendatud: 29. augustil 2023.a.

Esita kandidaat SIIN