Uudised

Üldkoosolek (korduv), 13.03.2015 Tallinnas algusega kell 12.00

Kuna 12.02 toimunud üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline liikmete vähese osaluse tõttus, siis kutsub EATL-i juhatus kokku uue üldkoosoleku, mis toimub

13.03 kell 12.00 – 13.30 Tallinnas (Tallinna Ülikooli, Narva mnt 29 Tallinn)

Registreerumine koosolekule: https://docs.google.com/forms/d/1Ug-my09-XXEVGfkBLSPZrHTxj5CvNiI1FeP-OeEpTo8/viewform?usp=send_form

Teemad:

* uue juhatuse valimine

* põhikirja muudatuse kinnitamine

Lisainfo: info@eatl.ee, tel. 56 909 770

 

Vastavalt põhikirja punktile 3.3 Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Põhikiri kinnitatakse, selles tehakse muudatusi ja täiendusi, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkogu ei ole pädev otsuseid vastu võtma Liidu liikmete ebapiisava osavõtu tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 2 Liidu liiget.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee