SOS Lasteküla EÜ ootab huvilisi uuringu tutvustamisele

Lisatud 25. veebr. 2014

ÜRO Laste asendushoolduse juhiste rakendumine Eestis, 04. märts Sotsiaalministeeriumis.

Aastal 2013 viis SOS Lasteküla Eesti Ühing läbi uuringu eesmärgiga kaardistada ja  wsxvanalüüsida Eesti asendushoolduse teenuste vastavust ÜRO laste asendushoolduse juhistele ning leida üles kitsaskohad, millele tuleb tulevikus suuremat tähelepanu pöörata selleks, et paremini aidata lapsi ja peresid, kes on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest. Analüüsi koostamisel on tuginetud riiklikele arengukavadele ja teistele strateegilistele poliitikadokumentidele, seadusandlusele, järelevalve dokumentidele, sotsiaaluuringutele ja poliitikaanalüüsidele ning riiklikule ja ametkondlikule statistikale.

Uuringu tulemuseks on ülevaade, millised ennetavad teenused on Eestis kättesaadavad ja kui tõhusad on need tagamaks lapse õigust kasvada oma bioloogilises perekonnas. Uuringu tulemus annab ka ülevaate, kui lapsesõbralik ja turvaline on Eesti asendushoolduse teenus, millised on kitsaskohad ja milliseid vajadusi näevad inimesed, kes tegelevad vanemliku hoolitsuseta lastega.

Osalemisest palume teata kuni 03.03.2014 e-mailile: julia.kovalenko@sos-lastekyla.ee

Päevakava:

12.30 – 13.00 Kogenemine Sotsiaalministeeriumi fuajees

13.00 – 14.00 Tervitused SOS Lasteküla Eesti Ühingu poolt. Tutvustame ÜRO laste asendushoolduse juhised ning projekti, Margus Oro, Julia Kovalenko

14.00 – 15.00 Uuringu „ÜRO laste asendushoolduse juhiste rakendamine Eestis“ tutvustus, Piia Tammpuu, ekspert

15.00 – 16.30 Arutelu, mille käigus saame arutleda nii uuringu tulemusi, kui ka kuulame millised plaanid on Sotsiaalministeeriumil seoses asendushoolduse kontseptsiooni väljatöötamisega. Samuti on teretulnud kõik sõnavõtud mis puudutavad asendushoolduse teemat.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee