SEB Heategevusfond jagas stipendiume

Lisatud 27. okt. 2014

 

SEB Heategevusfond aitab sel sügisel 68 noorel elukutse omandada ja amet selgeks saada, toetades neid õppemaksu või õppevahendite eest tasumisel, samuti igakuise taskurahaga.
Taotlusi läbi vaadates jäi silma, et Eestis on palju väga eakaid, kes aitavad koolitada oma tublisid lapselapsi või lähisugulasi. 96-aastane vanaema on tugiisikuks lapselapsele, kes õpib Viljandis teatrikunsti ja 81-aastane vanatädi eestkostjaks poisile, kes õpib kolmandal kursusel IT erialal, 78-aastane vanaema on ainsaks hooldajaks 3 õele-vennale, kellest noorimad kaksikud astusid sel aastal alles ülikooli.

SEB Heategevusfondi stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

http://heategevusfond.ee/oppestipendium

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee