SEB Heategevusfond jagab õppestipendiume!

Lisatud 19. jaan. 2013

Kuni 8. veebruarini ootab MTÜ SEB Heategevusfond õppestipendiumi taotlusi vanemliku hoolitsuseta noortelt, kellel on soov jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses  või kõrgkoolis.

Toetused on mõeldud kuni 26-aastastele eestkosteperedes, hooldusperedes,  turvakodudes või asenduskodudes elavatele noortele. Stipendium annab neile võrreldes tavaperedes kasvanud noortega edasiõppimiseks võrdsemad võimalused.

Stipendium on mõeldud:

– õppemaksu tasumiseks,

– õppevahendite soetamiseks

– ja/või igakuiseks isemajandamise rahaks.

Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot ja õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot ning isemajandamiseks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikus 2013. aasta veebruar – 2013. aasta juuni).

SEB Heategevusfond jagab stipendiume kaks korda aastas, veebruaris ja septembris. 2013. aastal on stipendiumifondi suurus 35 000 eurot. Kevadsemestri taotluste esitamise tähtpäev on 8. veebruar ja stipendiaadid tehakse teatavaks veebruari lõpus.

Taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ja taotluse blankett:

http://www.heategevusfond.ee/vajalikud-dokumendid

Õppestipendiumi lisainfo:

http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik läbida personaalne nõustamine, kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi. Selleks tuleb kirjutada aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Samuti on kõik stipendiumi taotlejad oodatud 3. märtsil Tallinnasse stipendiumipäevale. Täpsem info selle kohta mõne aja pärast.

Stipendiaatidel on võimalus liituda ka Mentor-programmiga, kus noorte aitamisele pühendunud SEB töötajad on toeks ja vanemaks sõbraks SEB Heategevusfondi stipendiumi abil edasiõppijatele.

SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja annab välja stipendiume.

 

Lisainfo:

 

Kati Käpp

projektijuht

SEB Heategevusfond

Telefon: 665 5615

Mobiil: 529 9632

Faks: 665 5672

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn

E-post: kati.kapp@heategevusfond.ee

www.heategevusfond.ee

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee