Elle Kaseorg

Ta on töötanud 12 aastat asenduskodus.

Tal on eluterve huumor, mis päästab tihti päeva.

Ta oskab väga hästi kontakti leida teismelistega ja teab täpselt, kuidas toimetada nii, et hundid söönud-lambad terved. Sportlikud ja tervislikud eluviisid, see ongi tema. Lapsed ja noored teavad, et ta ei anna tühje lubadusi. Temale võib kindel olla iga ilmaga!

Kuldne Kartul 2014 – Elle Kaseorg, SA Elva Perekodu, nooremkasvataja

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee