Lapsendamine

Lapsendamine on õiguslik toiming, mis loob lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised õigused ja kohustused. Lapsendamine on tähtajatu ega saa olla seotud tingimustega. Lapsendamist reguleerib  perekonnaseadus.

Lapsendada võib ainult alaealist (kuni 18-aastast isikut) ainult lapse huvides. Lapsendada saab:

  • orbu,
  • last, kelle vanem on andnud nõusoleku lapsendamiseks,
  • last, kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud,
  • last, kelle vanemad on tunnistatud teadmata kadunuks.

Lapsendamise sooviga tuleb pöörduda Sotsiaakindlustusameti poole.

Lapsendamise ja asendushoolduse teemalistes küsimustes võta ühendust oma piirkonna spetsialistiga või infotelefonil 655 1666. Vastame küsimustele ka e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Rohkem infot lapsendamise kohta: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lapsendamine

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee