Hea EATL-i liige ja sõber!

Lisatud 03. jaan. 2013

Seljataha on jäänud 2012. aasta ja oleme astunud juba mõned sammud 2013 aastas.

Teame, et asenduskodu kasvatusala töötaja peab olema isik noorele, kes on oma varase negatiivse elukogemuse tõttu väga palju kannatanud – varane hüljatus, lapse hooletusse jätmine ja väärkohtlemine- kes annab sellise elukogemusega lapsele tagasi turvalisuse ja emotsionaalse stabiilsuse, õpetab ta jälle endast lugu pidama, uskuma oma võimetesse ja elus toime tulema.  See protsess ei ole lihtne, aga siiski võimalik. Püüame olla abiks nõu ja jõuga, et asenduskodude töötajad oleksid hästi koolitatud, püüame neid toetada, innustada ja tunnustada. Nagu on öelnud üks kuulus saksa filosoof: “Inimene, kellel on, mille nimel elada, suudab peaaegu kõik asjad üle elada,” nii ka meie lapsed ja noored, kui neil on kõrval inimesed, kes usuvad neisse ning pakuvad turvatunnet, siis on neil, mille nimel pingutada ja elada.

EATL sai möödunud aasta lõpul kolme aastaseks. Mul on olnud oluline roll selle loomise, senise tegevuse ning loodetavasti ka tuleviku juures. Läbi 3 aasta oleme ellu viinud mitmeid tegevusi noortele: korraldanud tööturule sisenemist toetavat ja motivatsiooni tõstvaid seminare, milledest on osa saanud kokku 171 noort. Lisaks eestikeelsetele seminaridele, korraldasime möödunud sügisel esimest korda ka vene keelse seminari, millelt saime väga positiivse tagasiside: “Miks meiega varem sellist asja juhtunud ei ole,” oli ühe noore emotsionaalne kokkuvõte.

Mitmed seminarid ja koolitused töötajaile: 2010 aastal “Noorte sisenemine tööturule”, millest sai osa pea 70 inimest, 2011 aastal koostöös Noorte Enesearengu Keskusega “Laste ja noorte seksuaalsus”, millest sai osa 112 inimest ning 2012 aastal koostöös MTÜ Omaperega 3 regionaalset seminari teemal “Kus on kodu, mis on kodu”, millest kokku sai osa 224 inimest. Seljataha on jäänud 3 suvekooli, millest said osa 2010 aastal 96 inimest; 2011 aastal 143 inimest ja 2012 aastal 101 inimest.

Lisaks üritustele oleme vedanud tugiisikuteenust. 2010 aastal käivitas Sotsiaalministeerium programmi, mille eesmärgiks oli asendushooldusel olnud  või lähiajal elluastuvale noorele tugiisikuteenuse pakkumine. EATL võitis hanke ja viis läbi pilootprojekti. Perioodil 2010 – 2011 sai teenust 61 noort, keda juhendasid kokku 48 tugiisikut. Noorte toetamise tulemusena säilitas või sai tööd 55% noortest, mis näitab, et toetades noori nende igapäevastes toimingutes on noorel sujuvam sulanduda ühiskonda ning leida töökoht.  Samuti veab EATL tugiisikuteenust 2012 – 2013 ja teenuse saajateks on planeeritud kuni 85 noort. 01.12.2012 seisuga on teenust saanud 45 noort.

Rõõm on sellele ajale tagasi vaadata ja kogeda, et palju tööd on tehtud, kuid kaugeltki ei ole see millegi lõpp, tegelikult on see suure töö algus.

2012 aasta lõpuks on meie liikmeskond kasvanud 91-ni. Kas seda on palju või vähe, kui arvestada, et 2011 aasta lõpuga töötab asenduskodudes 1053 inimest. Kuid üks, mis kindel, parimad neist on juba meie liikmed. Ja mul on au olla üks teist!

Kindlasti on ka teil selleks, 2013 aastaks, suuremaid ja väiksemaid plaane. Osa neist saavad teoks, osa aga mitte. Lisaks planeeritule saab kindlasti palju tehtud ka seda, millele aasta stardisirgel veel mõeldagi ei oska.

Mis ootab meid ees sellel aastal? Oleme planeerinud mitmeid tegevusi, kuid kindlasti toimuvad järgmised tegevused:

  • EATL-i eestvedamisel jätkub tugiisikuteenus (vt SIIT)
  • 09. – 10.02 noortele eestikeelne motivatsiooni nädalavahetus.
  • 24. – 27. aprill toimub Eestis meie eestvedamisel rahvusvaheline seminar      “Emotsionaalne side ja kuuluvustunne” kuhu on oodata üle 30 noore 12 Euroopa riigist ning mida rahastab SA Archimedes Euroopa Noored  Eesti Büroo
  • EATL-i strateegia kokku kirjutamine, olles läbi viinud erinevaid arutelusid ning töörühmasid, saab vormistatud esialgne plaan 2013 aasta esimeses pooles.
  • Seoses piirkondlike üksuste loomisega püüame külastada asenduskodusid, et kohtuda võimalikult paljude töötajatega ning arutleda tuleviku suundade üle.
  • 2014 aasta alguseks peab valmima koostöös sotsiaalministeeeriumiga asendushoolduse kontseptsiooni järelhoolduse osa.

99% tõenäosusega toimub

  • 30. – 31.07 Suvekool 2013

Lisaks sellele püüame läbi  viia:

  • Noortele venekeelse motivatsiooni nädalavahetuse
  • Asenduskodude kokkadele ja teistele huvitatud töötajaile kokanduse täiendkoolituse
  • Koostöös heade sõpradega mõned infoseminarid.

Soovin sulle EATL-i juhatuse nimel õigeid sihte ja imelisi unistusi, häid plaane oma unistuste täitmiseks, julgust ning eestlaslikku kanget jonni ja visadust oma plaanide ellu viimisel. Ja muidugi ka õnne, tervist ja rahulikku ning lõbusat meelt 2013 aastal.

 

Meelis Kukk

juhatuse esimees

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee