EATL-i esindajad osalesid koostööpartnerite Suvekoolis

Lisatud 26. aug. 2015

EATL-i esindajad osalesid 24.-25.08.2015 HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite Suvekoolis Nelijärvel.

Suvekooli põhiteemad:

  • Ülevaade viimastest arengutest riiklikus uimastipoliitikas, WHO 2014. a hindamisraportis tehtud soovituste täitmine, uued algatused
  • HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonidega seotud epidemioloogilisest olukorrast Eestis, viimaste uuringute tulemuste tutvustamine
  • Ülevaade vanglates tehtavast tööst sõltuvusprobleemidega isikutega, koostöö teiste haldusaladega, kitsaskohad ja head praktikad
  • Ülevaade politseis tehtavas töös narkomaania ennetamisel, koostöö teiste haldusaladega, kitsaskohad ja head praktikad
  • „Naloksooni kasutamine üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks” näidiskoolitus
  • ARV ravi kui HIV ennetus, ARV ravisoostumus, ARV ravi ja rasedus (nii eesti kui vene keeles)
  • Teenusepakkujate töömetoodika ja organisatsioonide tutvustus, head praktikad
  • Riskirühmadele suunatud teenuste integreerimine

Suvekoolis osalenud Marina ütleb, et meie asenduskodude töötajad peame oleme niivõrd laia teemade spektriga kursis, seepärast on säärastel koolitustel osalemine oluline, mis on mitte meie nö igapäevatöö, kuid läbi koostöö on võimalik selliste probleemidega noored suunata õigete inimeste juurde.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee