Archive for veebruar 2014 | Monthly archive page

Lisatud 25. veebr. 2014

ÜRO Laste asendushoolduse juhiste rakendumine Eestis, 04. märts Sotsiaalministeeriumis. Aastal 2013 viis SOS Lasteküla Eesti Ühing läbi uuringu eesmärgiga kaardistada ja  wsxvanalüüsida Eesti asendushoolduse teenuste vastavust ÜRO laste asendushoolduse juhistele ning leida üles kitsaskohad, millele tuleb tulevikus suuremat tähelepanu pöörata selleks, et paremini aidata lapsi ja peresid, kes on jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest. Analüüsi koostamisel on […]

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee