Archive for oktoober 2012 | Monthly archive page

Lisatud 15. okt. 2012

Kliiniline psühholoog Katri-Evelin Kalaus korrigeerib seoses avalikkuse ette tulnud kahetsusväärsete juhtumitega psühholoogias kohatuid ja ebapädevaid arvamusi selle valdkonna kohta. Eestis pole psühholoogi nimetuse kasutamine õigusaktidega määratletud. Nii võib ennast psühholoogiks nimetada justkui igaüks, kellel selleks soovi. Mingeid sanktsioone sellele – peale ühiskondliku halvakspanu – ei järgne. Mitmes teises riigis on psühholoogi ametinimetuse kasutamine palju rangemalt […]

Lisatud 01. okt. 2012

Seminaride “Kus ja mis on kodu” korraldajate eesmärk on tõsta teadlikkust vanemliku vastutuse osas ja rõhutada, kui oluline on lapsel teada oma päritolu. Samuti pöörata tähelepanu lapse asendushooldusele paigutamise kitsaskohtadele ning pidada aru, mida saab teha paremini, et laps end igas olukorras võimalikult turvaliselt tunneks. Peale seminare valmib elektrooniline juhend kõigile, kes toetavad asendushooldusel oleva […]

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee