Archive for märts 2012 | Monthly archive page

Lisatud 27. märts 2012

30. aprill 2012, Tartu Linnavalitsuses (Raekoja plats 12; suur saal) algusega kell 10.00 Eesmärk: Tutvustada asendushoolduselt elluastuvale noorele suunatud tugiisikuteenuse tulemusi 2010-2011. Teadvustada tugiisiku vajalikkust ja arutleda teemal tugiisiku vajalikkus ja panus elluastunud noore toimetulekusse iseseisvas elus. Tutvustada uut projekti „Tugiisikuteenus asendushoolduselt ellu astuvale noorele 2012-2013“ Teemapäevale on oodatud: asenduskodude töötajad, kasuperede esindajad, sotsiaal – […]

Lisatud 05. märts 2012

Läbi aastate on  omavalitsuste sotsiaaltöötajad, asenduskodude töötajad ning perekonnas hooldajad muretsenud asendushooldusel kasvanud noorte edasise käekäigu pärast. Väidetavalt on neil pärast teenuselt lahkumist  probleeme  nii elu- kui töökoha leidmisega, aga ka üldise sotsiaalse toimetulekuga. Erinevate arutelude tulemusena peeti üheks võimalikuks lahendiks elluastuvatele noortele täiendavat nõustamist ja juhendamise pakkumist. Seoses sellega käivitas 2010 aastal Sotsiaalministeerium programmi, […]

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee