SOS Lasteküla EÜ

  • Valdkonda panustaja – SOS Lasteküla EÜ

SOS Lasteküla on juba 25 aastat korraldanud asenduskoduteenust peremudeli vormis, olles teerajajaks asenduskodude ümberkorraldamisel perelähedasteks kodudeks. SOS Lasteküla Eesti Ühingul on lisaks 4-le lastekülale, kus töötavad emad ja tädid või emad ja isad, lisaks sellele 2 noortekodu. Samuti on nad võtnud vastutuse aidata SOS peretugevdus- ja  haridusprogrammides, kuhu täna kuulub 600 abivajavat last. Läbi 20ne aasta on nad olnud eesrindlikud perevanema süsteemi juurutajad ja arendajad, tegelevad ennetusprogrammidega.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee