Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskus

3Q0A3374

Aasta tegu: Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskus

Tervise Arengu Instituudi Koolituskeskus on muutnud kasvatusalatöötajate täiendkoolituse programmi nii, et see on loonud positiivse muutuse seni jäika ja vananenud koolituskavasse, mis ei arvestanud töö iseloomu ning ei andnud vajalikke vahendeid asenduskodu kasvatajatele tänases töös.

Uue koolituskava koostamisel tegi Tervise Arengu Instituut põhjaliku eeltöö – analüüsiti olemasolevat kava, intervjueeriti ja küsitleti asutuste juhte, kasvatajaid/perevanemaid, asenduskodudes kasvavaid noori ja tutvuti välisriikides pakutavate sarnaste koolitustega.

Uue koolituskava läbinud töötajate tagasiside on olnud äärmiselt positiivne, mis annab lootust, et koolitus aitab kaasa asendushooldusteenuse kvaliteedi tõusule. Samuti on väga positiivne, et uus koolitusprogramm on  kättesaadav mitmes piirkonnas, mis säästab osalejate ajaressurssi.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee