Signe Riisalo

3Q0A3325

Panus valdkonda: Signe Riisalo (Sotsiaalministeerium)

Signe Riisalo on sotsiaalministeeriumi pikaaegne laste hoolekandepoliitika juht, kes on teinud tähelepanuväärset tööd lastekaitsepoliitika tegevussuundade väljatöötamisel ja asendushoolduse poliitika kujundamisel.

Ta tunneb  laste hoolekande eilset ja tänast päeva, mis tagab valdkonnas järjepidevuse ning  mõtestatud arengu.

Oma töös on ta motiveeritud ja pühendunud,  on väga hea argumenteerija, suudab alati anda selgeid ja asjakohaseid vastuseid. Tal on alati oma arvamus, kuid ta kuulab ära ja  teeb konstruktiivset koostööd ka teiste osapooltega.

 

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee