Marika Aus

3Q0A3509

Elutööpreemia: Marika Aus (Keila SOS Noortekodu)

Ta on noortekodu  juhina tegutsenud alates selle loomisest  1999 aastal.

Ta üks noortekodu kontseptsiooni loojatest ja elluviijatest. Noortekodu on oluline vaheetapp noore inimese astumiseks iseseisvasse ellu – just siin õpitakse võtma vastutust oma tulevase elu eest.

Ta on pikka aega olnud noortekodu tähtsuse ja vajalikkuse eest kõneleja nii organisatsioonisiseselt kui ka riiklikus asendushoolduse poliitikas. Ta on osalenud rahvusvahelistes töögruppides.

Lisaks tööle noortekodu juhatajana on ta superviisor ja nõustaja teiste asenduskodude kasvatajatele ja noortele.

Ta on hinnatud kolleeg. Ta on pannud oma töösse hinge ja armastuse.

Ta elab väga kaasa kõikide oma noorte käekäigule, nad oleks kui tema enese lapsed.

Tema panust ei saa nimetada lihtsalt tööks, see  elustiil ja elutöö.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee