Enno Rebane

  • Asenduskodu töötaja – ENNO REBANE, SA Perekodu Viljandis

Ta on kasvataja ja perevanem, kes täidab majas mitmeid rolle. Ta teeb alati rohkem, kui tööülesanded ette näevad. On eeskujuks nii noortele kui kolleegidele. Ta propageerib tervislikke eluviise, motiveerib ja kaasab ka lapsi ja noori – koos käiakse ujumas, suusatamas, palli mängimas.

Ehkki Ennol kasvab endal kodus viis last ning ta on pakkunud tugiperet veel mitmele lapsele ja noorele, leiab ta alati aega kaasa mõelda asendushoolduse valdkonna arengule üldiselt.

Tema pere noored on öelnud: „ Ta on ainus inimene, kellele võib helistada iga kell, kes alati vastab, kuulab ja annab nõu“ „Ta on avatud südamega sõber, kes keskendub lahendustele, mitte probleemidele“ Ta on üks Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu asutajaliige.

Kontakt

Eesti Asenduskodu
Töötajate Liit
Telefon: 56 909 770
E-mail: info@eatl.ee
www.eatl.ee