Astu liikmeks

Avaldus

Palun võtta mind Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu liikmeks.

  Ees- ja perekonnanimi:
  Isikukood:
  Kodune aadress:
  E-post:
  Telefon:
  Asutus:
  Ametikoht:
  Omandatud eriala(d) ja teaduskraadid:
  Kuuluvus teistesse organisatsioonidesse või ühendustesse:
  Hobid:
  Milliseid Sinu tugevusi saab Liidu heaks kasutada:
  Sisesta kontrollkood: captcha

  Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu (edaspidi EATL) liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda iga asenduskodu töötaja, asenduskodust ellu astunud noor või asenduskodu laste ja noorte integreerumisele kaasa aitamist ühiskonda ja neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust kaasa aitamisele sooviv isik, kes tunnustab EATL põhikirja.

  Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab ja kinnitab juhatus.

  Liidu liikme kalendriaasta liikmemaksu suurus 2011 aastal on 7.- /aastas.
  Liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 1 kuu jooksul liikme vastuvõtmisest.

  Kontakt

  Eesti Asenduskodu
  Töötajate Liit
  Telefon: 56 909 770
  E-mail: info@eatl.ee
  www.eatl.ee